Kunstnerisk udsmykning af ny stålskorsten på Amager, 2013

Titel: Modpoler

Den hvidmalede skorsten er dekoreret med 2 vertikale striber, en blå og en rød.

Den blå stribe vender mod nord og den røde stribe vender mod syd.

På gadeniveau indvirker omgivelsernes farver på oplevelsen af skorstenens farvesætning, og omvendt. Det røde hus på hjørnet af Sundholmsvej og indkørslen til Sundholmen vil i bevidstheden sættes i kontrast til den blå stribe og parallel med den røde stribe.

Når man bevæger sig rundt i kvarteret vil man opleve skorstenen fra eet sted som havende een farve, hvid. Få skridt vil afsløre en smal stribe blåt. Derefter vil skorstenen igen fremstå som hvid. Hvorpå den røde stribe dukker op.

Det vil tage tid at opfatte helhedsbilledet af skorstenen for de, der bevæger sig rundt i kvarteret. Selv om ideen er enkel, er den ikke nødvendigvist hurtigt opfanget. Som det forholder sig med tredimensionelle skulpturer og objekter, man må nødvendigvis bevæge sig rundt om dem for at se helheden.

Fotograf: Erling Lykke Jeppesen