Den Frie Udstillingsbygning, København
1988

Titel: Himmelgåden

Guld, glas og diamanter

Tilhører Statens Museum for Kunst

Fotograf: Bent Ryberg